Umeå Smakfestivals partners 2018 ser ni nedan. Ett stort tack till er! Utan er hade det inte blivit någon festival alls! Uppmuntran, stöd, smarta inspel, engagemang, önskemål, kreativa idéer och en hel massa pepp har vi fått och får från er. Ni är bäst!