Ett stort tack till våra samarbetspartners som ni ser nedan. Utan er hade det inte blivit någon festival alls! Uppmuntran, stöd, smarta inspel, engagemang, önskemål, kreativa idéer och en hel massa pepp har vi fått och får från er. Ni är bäst!